ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៣ ខែSep ឆ្នាំ២០១៨

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២០ កម្ពុជា​នឹង​មាន​សមត្ថភាព ផលិត​ថា​ម ពល​អគ្គិសនី​បន្ថែម​រហូតដល់​ជាង ៤​ពាន់​មេហ្គា​វ៉ាត់​សម្រាប់ បំពេញ​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទៅ នៅ​ទីក្រុង ទីប្រជុំជន និង​តំបន់​ជនបទ​នានា​ក៏ដូចជា​ផ្គត់...