ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ២៥ ខែSep ឆ្នាំ២០១៨

សិប្បកម្ម

​នៅក្នុង​ផ្នត់គំនិត​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ពេល​ប្រកបមុខរបរ​ធ្វើស្រែ​ចម្ការ ឬក៏​ប្រកបមុខរបរ​ផ្សេងៗ​រួចរាល់​កាលណា ពួកគេ​តែងតែ​និយម ចូលចិត្ត​ប្រកបមុខរបរ​សិប្បកម្ម​ប្រពៃណី​បន្ត​ពី​ដូនតា ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​ជីវភាព​គ្រួសារ​ពួកគេ​កាន់​តែប្រ​សើរ​ឡ...