ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៣ ខែSep ឆ្នាំ២០១៨

ទស្សនាវដ្ដីលេខទី៣៩

    ឃ- ផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីទីប្រជុំជនឃុំ សង្កាត់ទៅទីប្រជុំជនឃុំ សង្កាត់។     ង- ផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីទីប្រជុំជនឃុំ សង្កាត់ទៅភូមិ។     ច- ផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីភូមិទៅភូមិ។     ឆ- ផ្លូ...

៤.៦ យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៣ គឺជារបៀបវារៈ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិ កាលទី៥នៃរដ្ឋសភា ដោយបានសម្រិតសម្រាំងនិងសម្រួចនូវគោល នយោបាយអាទិភាពឱ្យមានភាពមុតស្រួចបន្ថែមទៀត ដើម្បីជម្នះ បាននូវលក្ខខណ្ឌនាពេលបច្ចុ...

- រចនាបថបាខែង   - រចនាបថកោះកេរ   - រចនាបថប្រែរូប   - រចនាបថបន្ទាយស្រី -រចនាបថឃ្លាំង    - រចនាបថបាពួន     - រចនាបថអង្គរ    - រចនាបថបាយ័ន រចនាបថនៃប្...

៣- តំបន់ធ្វើស្រែចម្ការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងដំណាក់កាល ឆ្នាំ១៩៧៩-១៩៨០ ទាមទារឲ្យមានការរៀបចំប្រព័ន្ធការងារឡើង វិញ ដោយសារនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហម រចនាសម្ព័ន្ធនៅទីជនបទត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដែរ ...

អ្នកគ្រូ នាង ផល្លា ត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបស្គាល់ថា គឺជា គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាមួយរូបដែលបង្រៀនដល់កុមារពិការភ្នែកនិងគថ្លង់ដោយប្រើកម្មវិធីចំណាំអក្សរសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែក(Braille) ដែល មានបទពិសោធន៍បង្រៀនជាង២០ឆ្នាំ និង ជាបេក្ខភាពជ័យលា...

លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា (Barack Obama) ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងលោក រ៉ាអ៊ូល ខាស្ត្រូ (Raul Castro) ប្រធានាធិបតីប្រទេស គុយបាបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនា...

ច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ២០០១បានបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីផ្តល់សម្បទានក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច គឺជាការជួលមានរយៈពេលយូរដែលអនុញ្ញាតឱ្យសិទ្ធិវន្តបុគ្គលសម្អាតដី ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧស្សា ហកម្ម។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ក...

បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសំឡេង ១១៣ លើ ១១៧ សំឡេងចំពោះសមាសភាពថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលក្នុងនោះ មានសមាសភាព៤រូបមក ពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា, ៤រូបមកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និ...

លោកឧកញ៉ា គឹម សាវុធ ត្រូវបានគេស្គាល់ថា គឺជាឧកញ៉ាកម្ពុជាមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរកស៊ី ជា ពាណិជ្ជករផ្នែកស្រូវអង្ករជាង២០ឆ្នាំមកហើយ ជាពិសេសក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករ គាត់ជាអនុប្រធានសហព័ន្ធនិងជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិកែទម្រង់ថ្លៃដើ...