ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៣ ខែSep ឆ្នាំ២០១៨


ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានលំអិត


អាស័យដ្ឋាន

អាគារ ខ្មែរ ថៅវើ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី កែងផ្លូវណតប្រ៊ីដ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ

023 880 354, 023 880 197

ទូរសារ

023 880 274

អ៊ីមែល

khmereconomy@yahoo.com


ផ្ញើរអ៊ីម៉ែល

*តម្រូវឲ្យបំពេញ
ប្រធានបទ* អត្ថន័យសារ*
ឈ្មោះពេញ*
សារអេឡិចត្រូនិច*
លេខទូរស័ព្ទ #
អាស័យដ្ឋាន លេខកូដសម្ងាត់*

ទីតាំង


View Khmer Economic Magazine in a larger map